የኤልዋይፍጥናትቡድን(ኤኤስጂ)የIQHQ ብልፅግናንእቅድእናየቀጣይእርምጃዎችንለመወያየትይጋብዛችኃል