Gwoup Etid Alewife la envite ou pou’w diskite sou Plan Devlopman IQHQ a ak Ede Fòm Pwochen etap yo

Vwazen! Nou envite ou nan dezyèm reyinyon kominotè ASG a sou plan devlopman IQHQ pou ansyen sit R. W. Grace la nan dimanch 31 janvye, 4:30 a 6:00 PM. Reyinyon […]

Reyinyon Kominote sou Devlopman nan Gran Sit Dechet Danjere Akote Russell Field